Logo
Finans

Büromuzca, finans hukuku konusunda , şirketlere farklı konularda, özellikle de öz sermaye birikimin planlamasında, bankalar tarafından sağlanan finansman ile ilgili mevzuatta ve kamu teşviklerinin sağlanmasında hukuki destek sunulmaktadır. Finansman desteğinin amacı, makine ve tesislere yatırım yapılması ile beraber, şirket ve ortaklıkların alımı, geliştirilmesi ve yeniliklerin edinimi veya satış ve büyümenin uygun araçlarla finansmanıdır.

 • Şirket ortağı kredisi
 • Banka kredileri
 • Bağlı ortaklık,
 • İntifa hakları
 • Sübvansiyon
 • Halka açılma
 • Leasing
 • Factoring
 • Kredi sigortası
 • İhracat finansmanı
 • Alacakların tahsili

Büromuz, vergi hukuku konularındaki danışmanlık hizmetlerini kendi vergi hukuku bölümü tarafından veya dışarıdan vergi danışmanları ve denetçilerle işbirliği içinde sunmaktadır. Bu çerçevede müvekkilimizin büyüklüğüne ve ihtiyacına göre yerel şirketler ile uluslararası danışmanlık şirketleri arasında tercih yapılmaktadır.


Herfurth & Partner’in, sayılı ve büyük iş bankaları, tasarruf sandıkları, kooperatif bankaları, Nbank (Aşağı Saksonya yatırım ve teşvik bankası, şirket iştirakleri, Leasing, Factoring ve kredi sigortaları ile ilişkileri bulunmaktadır.


Büromuz, Hannover’de bulunan Venture Capital Club ve bölgesel bir kuruluş olan Business Angels Aağının kurucu üyesidir.


NBankası ve Aşağı Saksonya Borsası ile işbirligi yapılarak şirketlerde öz sermaye ortaklığı ile ilgili ihracı kapsayan Ncapital adlı platform kurulmuştur. Detaylı bilgilere buradan ulaşılabilir:

Finans hukuku danışmanlığı ve çabuk, etkili, maliyeti düşük bir şekilde alacakların tahsili için geliştirilmiş özel danışmanlık paketlerimiz ve hizmet servisimiz bulunmaktadır. Detayları buradan görülebilir:

 • EuroCash
  Alacakların yönetimi, takas ve tahsil
Yayınlar ve Konferanslar

Herfurth & Partner, uluslararası hukuk alanında ve yabancı ülke mevzuatları ile ilgili çeşitli yayınlar çıkarmıştır. Ayrıca düzenli olarak uluslararası hukuk ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemektedir. Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanlığı adına yabancı şirketler için on değişik dilde şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin önemli genel şartları konu alan bir rehber yayınlamıştır Bu rehber, aşağıdaki adresten okunabilir ve yüklenebilir:

Müvekkiller & Projeler

Büromuz şimdiye dek yabancılık unsuru içeren bir çok konuda müvekkiller için çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarla ilgili listemiz (Track Record) özel bir görüşme kapsamında memnuniyetle sunulabilecektir.

Ekibimiz

Büromuz degişik uzmanlık alanlarında ekipler halinde çalışılmaktadır. Size şirketlerle ilgilenen uzman ekibimizi tanıştırmak isteriz. Faaliyetimiz kapsamı içine giren ülke ve bölgelerle o dili konuşan avukatımız ilgilenmektedir (Country Desk). Danışabileceğiniz kişiye Ekibimiz bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan da büromuzun bütün avukatlarını içeren listeye ulaşabilirsiniz.

HERFURTH & PARTNER

HANNOVER

BRUSSELS

 

-------------------------------------