Logo
Şirketler

Herfurth & Partner şirketlere gelişmeleri ve yapıları ile ilgili bütün konularda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Aile şirketleri, grup şirketleri, yurt dışında ortaklıklara sahip Alman şirketleri ve Almanya’daki yabancı şirketler bu kapsamdadır. Tecrübelerimiz şirketler hukuku, şirket türünün değiştirilmesi, kartel hukuku, ticaret hukuku, iştirak hukuku ve diğer alanları kapsamaktadır.

Almanya’da uygulamada limited şirket (GmbH), Komandit şirket (KG), sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket (GmbH & Co KG), anonim şirket (AG), Avrupa anonim şirketi, bağlı ortaklık gibi şirket türler ile kooperatif, dernek, vakıf ve çeşitli fon şirketi modelleri bulunmaktadır. Büromuz, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren bir çok şirketin kuruluşu, şirket ortaklığı, yapılandırması ve şirket satın alımları gerçekleştirmiştir. Büromuz, ve uluslararası şirket yapılarını iyi tanımakta olup, yabancı müvekkillerimizin talep ve ihtiyaçlarını bilmektedir.

 

Şirketler hukuku ile ilgili önemli çalışma alanlarımız aşağıda özetlenmiştir:

 •      Şirket kuruluşu
 •      Nevi değişikliği
 •      Ortaklık tesisi
 •      Ortak değişikliği
 •      Yönetim 
 •      Denetim ve danışma heyetleri
 •      Corporate Governance
 •      Yönetim ortaklığı
 •      Kadro iştirakı
 •      Finans ortaklığı
 •      M&A / Şirket satın alımı
 •      Birleşme
 •      Halefiyet

Büromuzun pekçok avukatı bazı derneklerde veya çalışma gruplarında şirketler hukuku ile ilgili çalışmalarda bulunmaktadırlar. Ulrich Herfurth Aşağı Saksonya’da bulunan Aile Şirketleri Birligi’nin bölge yönetim kurulu başkanıdır.

Büromuz, şirket kuruluşu, yönetimi, denetimi ve devralınması ile ilgili aşağıda detaylandırılan danışmanlık paketlerini geliştirmiştir:

Yayınlar ve Konferanslar

Herfurth & Partner, uluslararası hukuk alanında ve yabancı ülke mevzuatları ile ilgili çeşitli yayınlar çıkarmıştır. Ayrıca düzenli olarak uluslararası hukuk ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemektedir. Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanlığı adına yabancı şirketler için on değişik dilde şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin önemli genel şartları konu alan bir rehber yayınlamıştır Bu rehber, aşağıdaki adresten okunabilir ve yüklenebilir:

Müvekkiller & Projeler

Büromuz şimdiye dek yabancılık unsuru içeren bir çok konuda müvekkiller için çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarla ilgili listemiz (Track Record) özel bir görüşme kapsamında memnuniyetle sunulabilecektir.

Ekibimiz

Büromuz degişik uzmanlık alanlarında ekipler halinde çalışılmaktadır. Size şirketlerle ilgilenen uzman ekibimizi tanıştırmak isteriz. Faaliyetimiz kapsamı içine giren ülke ve bölgelerle o dili konuşan avukatımız ilgilenmektedir (Country Desk). Danışabileceğiniz kişiye Ekibimiz bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan da büromuzun bütün avukatlarını içeren listeye ulaşabilirsiniz.

HERFURTH & PARTNER

HANNOVER

BRUSSELS

 

-------------------------------------