Logo
Uluslararası

Uluslararası ticaret ile ilgili danışmanlık, Herfurth & Partner’ın özel ağırlıklı çalışma konusudur.  Avukatlarımızın çoğunluğu, köken, eğitim veya konuştuğu diller bakımından yabancılık altyapısına sahiptir. Büromuz bu nedenle uluslararası düzeyde birden fazla ülke ile ilgili aynı anda çabuk ve doğrudan işlem yapıp danışmanlık sunabilmektedir. Avukatlarımız Avrupa, Amerika ve Asya dillerini konuşmaktadırlar.

 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Espagnol
 • Português
 • Polski
 • Türkçe
 • 中文
 • РУССКИЙ

Büromuz, 2003 yılından beri, Avrupa’da ve tüm dünyada 28 uluslararası bağımsız avukatlık bürosu ve ticaret hukuku ile iştigal eden 300 avukattan oluşan bir network olan Alliuris Grubu’nu yönetmekte ve alacakların tahsilinden, sözleşmelere danışmanlık vermek ve şirket alımları gibi birçok konuda işbirliğinde bulunmaktadır. Daha geniş bilgiye aşağıdaki adresten ulaşılabilir:

Çalışmalarımızın en önemli kısmını, yabancı şirketlerin Alman pazarı ile ilgili bütün faaliyetlerine destek sunulması oluşturmaktadır:

 • Şube açmak
 • Bağlı şirket kurmak
 • Dağıtıcıların görevlendirilmesi
 • Müşterilerle hukuki ilişkiler
 • Eleman istihdam etmek
 • Gayrimenkul edinimi
 • Teknoloji ve fikri mülkiyetin korunması
 • Alman mevzuatına uyum

Büromuzun uluslararası avukatları, sanayi ve ticaret odalarının dış ülkelerle ilgili çalışma grupları, yabancı ülkelerin ticaret odaları, uluslararası işveren örgütleri ve hukukçu dernekleri gibi  bir çok uzmanlık kuruluşunda üye veya yönetici olarak çalışmaktadırlar.

Büromuzun, uluslararası ticari faaliyetler için geliştirilmiş özel danışma paketleri de bulunmakta olup, detaylar aşağıda yer almaktadır:

 • EuroCash 
  Uluslararası alacakların yönetimi, takas ve tahsil
Yayınlar ve Konferanslar

Herfurth & Partner, uluslararası hukuk alanında ve yabancı ülke mevzuatları ile ilgili çeşitli yayınlar çıkarmıştır. Ayrıca düzenli olarak uluslararası hukuk ile ilgili seminer ve konferanslar düzenlemektedir. Aşağı Saksonya Ekonomi Bakanlığı adına yabancı şirketler için on değişik dilde şirketlerin ticari faaliyetlerine ilişkin önemli genel şartları konu alan bir rehber yayınlamıştır Bu rehber, aşağıdaki adresten okunabilir ve yüklenebilir:

Müvekkiller & Projeler

Büromuz şimdiye dek yabancılık unsuru içeren bir çok konuda müvekkiller için çalışmalar yapmıştır. Çalışmalarla ilgili listemiz (Track Record) özel bir görüşme kapsamında memnuniyetle sunulabilecektir.

Ekibimiz

Büromuz degişik uzmanlık alanlarında ekipler halinde çalışılmaktadır. Size şirketlerle ilgilenen uzman ekibimizi tanıştırmak isteriz. Faaliyetimiz kapsamı içine giren ülke ve bölgelerle o dili konuşan avukatımız ilgilenmektedir (Country Desk). Danışabileceğiniz kişiye Ekibimiz bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz. Oradan da büromuzun bütün avukatlarını içeren listeye ulaşabilirsiniz.

HERFURTH & PARTNER

HANNOVER

BRUSSELS

 

-------------------------------------