Logo
Doradztwo międzynarodowe

Kancelaria Herfurth & Partner kładzie w głównej mierze nacisk na obsługę prawną przedsiębiorstw działających transgranicznie. Większość prawników naszej kancelari posiada bezpośrednie powiązanie z zagranicą – ze względu na swoje pochodzenie, znajomość języków obcych, wykształcenie lub praktykę zawodową. Kancelaria Herfurth & Partner prowadzi obsługę prawną na rzecz klientów aktywnych na polu międzynarodowym sprawnie i bezpośrednio także wtedy, gdy zaangażowane podmioty działają w wielu krajach lub pochodzą z różnych obszarów językowych. Obsługa klientów w języku polskim jest zapewniona, wszelkie dokumenty mogą być sporządzane z reguły także w wersji dwujęzycznej, w razie potrzeby w formie uwierzytelnionej.

 • Deutsch
 • English
 • Français
 • Espagnol
 • Português
 • Polski
 • Türkçe
 • 中文
 • РУССКИЙ

Specjalizacja naszej kancelarii obejmuje obsługę przedsiębiorstw zagranicznych, które angażują się na rynku niemieckim, w zakresie:

 • zakładania oddziałów i spółek
 • pomocy w odnajdywaniu odpowiednich partnerów dystrybucyjnych
 • regulacji stosunków prawnych z klientami
 • zatrudniania pracowników
 • nabywania nieruchomości
 • ochrony technologii i własności intelektualnej
 • kontroli prawnej w zakresie przestrzegania przepisów prawa niemieckiego

Nasza kancelaria jest od 2003 r. członkiem grupy Alliuris – międzynarodowego stowarzyszenia kancelarii zajmujących się w głównej mierze prawem gospodarczym. Grupa Alliuris obejmuje 20 europejskich kancelarii prawniczych, w których działa ponad 200 adwokatów. Kancelarie grupy ALLIURIS współpracają ze sobą np. w zakresie transgranicznego ściągania należności, negocjacji i umów z udziałem partnerów międzynarodowych, międzynarodowego prawa handlowego, nabywania przedsiębiorstw i in. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej

Adwokaci naszej kancelarii są zangażowanymi członkami licznych organizacji fachowych, np. komisji roboczych ds. gospodarki zagranicznej, izby przemysłowo-handlowej, w niektórych przypadkach w funkcjach kierowniczych, międzynarodowych związków przedsiębiorców lub stowarzyszeń prawniczych. W zakresie obsługi prawnej klientów działających na polu międzynarodowym opracowaliśmy specjalne pakiety doradcze. Szczegóły znajdą Państwo tutaj:

 • CrossBorder
  doradztwo prawne w zakresie zagranicznej działalności gospodarczej
 • EuroCash
  międzynarodowy management windykacyjny, clearing i inkasso
Publikacje i konferencje

Kancelaria Herfurth & Partner wydała liczne publikacje na temat prawa działalności gospodarczej, m.in. nabywania przedsiębiorstw i następstwa. Poza tym przeprowadzamy regularnie seminaria i konferencje zajmujące się zagadnieniami działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dla przedsiębiorstw zagranicznych wydaliśmy praktyczny przewodnik "Moje przedsiębiorstwo w Dolnej Saksoni", który został opracowany w 10 językach na zlecenie Ministerstwa Gospodarki kraju związkowego Dolna Saksonia, zawierający podstawowe przydatne informacje i wskazówki dla przedsiębiorców zagranicznych dot. warunków ramowych działalności gospodarczej. Wersję polską mogą Państwo czytać i pobrać tutaj:

Klienci i projekty

Doświadczenie kancelarii Herfurth & Partner wynika z wieloletniej obsługi licznych projektów w zakresie prawa działalności gospodarczej. W okresie ubiegłych lat doprowadziliśmy m. in. do realizacji ponad 50 transakcji w zakresie M&A wielkości od 1,0 do 100 mln euro, dotyczących różnych branż. Listę obsługiwanych transakcji chętnie przedstawimy Państwu w osobistej rozmowie.

Adwokaci

Adwokaci naszej kancelarii są zorganizowani w kilku specjalistycznych zespołach. Chętnie przedstawimy Państwu grupę naszych prawników obsługujących dział Przedsiębiorstwa, powiązanych z krajami lub regionami, w których działają nasi klienci. Adwokaci zespołu zapewniają obsługę w wymaganym języku (patrz Country Desk) – proszę kliknąć Adwokaci.

HERFURTH & PARTNER

HANNOVER

BRUSSELS

 

-------------------------------------