Logo
Büro

Herfurth & Partner Hannover, München, Göttingen ve Brüksel`de temsilcilikleri olan bağımsız bir avukatlık bürosu olup, yurtiçinde ve uluslararası alanda ekonomi hukuku ve şirketler hukuku üzerine uzmanlaşmış bir bürodur.

Büromuz yurt içinde ve dışında aile şirketlerine ve grup şirketlerine danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Sunduğumuz danışmanlık hizmetleri, şirket yapısı, finansmanı, teknolojisi, işletme ve ürünleri, pazarlama ve satış, personel, gayrimenkul ve malvarlığı gibi hukuki konuları kapsamaktadır.

Büromuzda, Avrupa, Amerika ve Asya’da şirket veya avukatlık bürolarında çalışmışuluslararası alanda tecrübeli ve yetkin  30 Alman ve yabancı kökenli hukukçumuz bulunmaktadır: Böylece büromuzda 12 değişik dil temsil edilmektedir.

 

Herfurth & Partner, Avrupa’da ve tüm dünyada 28 avukatlık bürosu ile ekonomi hukuku alanında danışmanlık veren 300 uzman avukatın çalıştığı Alliuris Grubu’nun da kurucu üyesi ve merkez ofisidir (www.alliuris.org ).

 

Ayrıca dünyanın en önemli pazarlarında,  Kuzey Amerika, Güney Amerika, Mena bölgesi başta olmak üzere  Asya ve Pasifik bölgelerinde uzun yıllardan beri sayılı hukuk büroları ile işbirligi içindeyiz.

 

CASTON  Bilgi Servisimiz ile uluslararası hukuk ve ekonomi konularında şirketlerin kendilerini güncel gelişmelere vaktinde uyarlamalarına katkıda bulunmaktayız. Bu hizmetlerimiz gerek internet üzerinden gerekse bankalar, odalar, dernekler ve kamu kuruluşları ile işbirligi halinde sunulmaktadır (www.caston.info).

 

Alacakların uluslararası yönetimi, özellikle takas ve alacakların tahsili konularına ilişkin EuroCash Sistemi ile büromuz şirketlerin Avrupa ve dünya çapındaki faaliyetlerini de desteklemektedir (www.eurocash.de).

 

1990 yılında kurulan Herfurth & Partner avukatlık ortaklığı olarak şekillendirilmiştir.

HERFURTH & PARTNER

HANNOVER

BRUSSELS

 

-------------------------------------